Home > Nieuws > Nieuws AJN > JGZ en Oekraïense gezinnen

Update 14 april 2022

Eind maart is de eerste oplegger uitgekomen en inmiddels is er weer hard gewerkt aan verbeteringen en aanvullende informatie.

Nieuwe beschikbare documenten zijn:

220407 Beschrijving JGZ Oekraïne – voor professionals

220407 Beschrijving JGZ Oekraïne – voor ouders  NLse versie

220420 Beschrijving JGZ in Oekraïens – voor ouders. Oekraïense versie

JGZ intake formulier: Afgelopen twee weken is hard gewerkt aan een Oekraïense/Nederlandse vragenlijst ter ondersteuning van de intake JGZ bij de Oekraïense gezinnen. De manier en inhoud is beoordeeld en aangepast door een Oekraïense moeder c.q. professional. De vragenlijst kan vooraf aan de ouders/jongeren verstrekt worden en dient vergezeld te gaan van een informatiefolder over de JGZ. In Oekraïne zijn zij niet bekend met onze vorm van publieke gezondheid voor jeugd.

24 maart

De Handreiking Intake jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor statushouderskinderen uit 2017 is een aanvulling op de reguliere werkwijze, kennis en vaardigheden van de JGZ-professional. De handreiking biedt ondanks verouderde links goede ondersteuning aan JGZ-professionals die te maken hebben met de zorg voor de huidige vluchtelingenstroom. Mensen uit Oekraïne kunnen voorlopig visumvrij verblijven en vallen voor opvang en begeleiding onder de gemeente. Zij kunnen echter ook asiel aanvragen en vallen dan onder de zorg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Nederland verwacht binnenkort ook vluchtelingen uit Rusland, zij moeten wel asiel aanvragen.

Afgelopen dagen heeft de werkgroep Vluchtelingen van de AJN samen met V&VN jeugd Maatschappij en Gezondheid een oplegger gemaakt van de bovengenoemde handreiking met betrekking tot de Oekraïense situatie die je als JGZ professional kan gebruiken.
Deze oplegger geeft ook voor collega professionals en organisaties een beeld van welke zaken de jgz kan betekenen voor deze gezinnen en hoe we elkaar hier kunnen vinden en ondersteunen.

De oplegger kan je hier vinden 240322 Oplegger Handreiking Intake JGZ Statushouderskinderen (deze is inmiddels verouderd en een nieuwe versie is beschikbaar). zie boven

 

Naar aanleiding van diverse verzoeken zijn er 2 documenten gemaakt waarin heel kort wordt beschreven wat de JGZ doet en kan doen voor Oekraïense gezinnen en kinderen. Een document is gericht op Professionals (hulpverleners bij opvang, huisartsen, kinderartsen en anderen) en het andere document is gericht aan ouders. We hopen zo spoedig mogelijk dit document ook in het Oekraïens te kunnen laten vertalen.

220407 Beschrijving JGZ Oekraïne – voor professionals

220407 Beschrijving JGZ Oekraïne – voor ouders

 

30 Maart is er een online informatie uitwisseling uur geweest, georganiseerd door de vakgroep jeugd van de V&VN en de AJN. Het document ‘oplegger handreiking intake JGZ statushouderskinderen’ is hier kort besproken en vragen en ervaringen zijn uitgewisseld. Aan de hand van deze sessie en aanvullende informatie wordt de oplegger ge-update. Hieronder nog enkele nuttige links die werden gedeeld.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met het secretariaat of de werkgroep vluchtelingen