Home > Nieuws > Nieuws AJN > Jeugdartsen positief over (gefaseerd) heropenen scholen en kinderopvang

AJN Jeugdartsen Nederland, de wetenschappelijke beroepsvereniging voor jeugdartsen in Nederland, is verheugd over het bericht dat per 11 mei het primair onderwijs deels en het speciaal basisonderwijs en de kinderopvang in zijn geheel, weer hun deuren kunnen openen voor kinderen. 

Kinderen in het algemeen zijn gebaat bij een duidelijke dagindeling en het naar de kinderopvang en naar school gaan draagt hieraan bij.  Met name voor kinderen in kwetsbare situaties zorgt dit ook voor een structuur die meer rust kan geven.

Psychosociale voordelen
Het weer openstellen van kinderopvang en scholen en de wijze waarop dit wordt ingevuld, vraagt om een gedegen afweging. Een bezinning tussen enerzijds de fysieke veiligheid op basis van besmettingsrisico voor zowel kind als directe betrokken volwassenen, alsook de mentale psychosociale voordelen die het weer naar school gaan biedt voor kinderen.
Jeugdartsen zien de vele voordelen van het (gefaseerd) heropenen van de scholen en kinderopvang. Het risico voor de volksgezondheid lijkt momenteel voldoende beheersbaar om deze stappen te nemen.

De komende periode blijft het natuurlijk van belang om de verdere ontwikkeling en verspreiding van het virus goed te blijven monitoren om te bepalen of een verdere versoepeling mogelijk is. Jeugdartsen zullen zich samen met anderen inzetten voor het zo goed mogelijk ondersteunen van zowel ouders als het onderwijs bij hun vragen over de aangepaste maatregelen.

De corona-informatiepagina van de AJN vind je HIER