Home > Nieuws > Nieuws vak > Jeugd-ggz voor baby’s, peuters en kleuters

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft betrouwbare kennis over specialistische jeugdhulp aan baby’s, peuters en kleuters (0-5 jaar) gebundeld.

Je vindt hier informatie over klinische beeld, signalering, screening en diagnostiek. Verschillende signalerings- en screeningsinstrumenten worden besproken. Ook worden diverse instrumenten om de ontwikkeling en intelligentie van het jonge kind in kaart te brengen beschreven. Per stoornis wordt dit verder toegelicht.

Daarnaast bevat het dossier informatie over behandeling en medicatie voor jonge kinderen.

Meer informatie: kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie