Home > Nieuws > Nieuws AJN > Jaarverslag AJN 2019

De AJN blijft zich actief inzetten voor de jeugdarts als verbinder in het sociaal domein. Ook in 2019 is er weer veel werk verzet voor en door leden. We blikken terug op een mooi Eusuhm Congres, deelname aan diverse Allianties en inzet voor verschillende doelgroepen.
Het ledenaantal in 2019 bleef met 1.342 (einde 2019), stabiel ten opzichte van 2018.

Voor meer aantallen, cijfers en inhoud blader je hier door het jaarverslag.