Home > Nieuws > Nieuws AJN > Jaarverslag AJN 2018

De AJN blijft zich actief inzetten voor de jeugdarts als verbinder in het sociaal domein. In 2018 waren er verschillende wisselingen binnen het bestuur en we heetten in november Astrid Nielen welkom als nieuwe voorzitter! Vorig jaar ondertekenden we ook de Schadenota tegen uitzetting van langdurig in Nederland verblijvende kinderen. Deze en andere kinderen hebben ook in 2019 onze volle aandacht. We maakten in de zomer een mooie video over het werk van de jeugdarts en we vierden begin 2018 op feestelijke wijze ons lustrum.

De AJN groeide ook weer gestaag; precieze cijfers en meer inhoud is hier te vinden  Jaarverslag AJN 2018

Volg ons op de AJN-app (te downloaden via de playstore) en social media. Facebook, Twitter of LinkedIn.