Home > Nieuws > Nieuws vak > Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019

Het CBS presenteert voor de twaalfde keer het Jaarrapport van de Landelijke
Jeugdmonitor. Begin 2019 waren bijna 3 op de 10 inwoners van Nederland jonger
dan 25 jaar. Met dit rapport brengt het CBS de leefsituatie van deze jongeren in
beeld. Hierbij wordt ook ingezoomd op gemeenten in Nederland, waaronder
Caribisch Nederland. Het Jaarrapport 2019 is samengesteld door het CBS en wordt
bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stand van zaken

In dit Jaarrapport wordt de stand van zaken van de Nederlandse jeugd beschreven
aan de hand van een aantal maatschappelijke thema’s. Zo laat het rapport zien dat
het aantal jonge kinderen in bijstandsgezinnen voor het tweede jaar op rij is
gedaald, dat het slagingspercentage het hoogst is onder vmbo-leerlingen, en dat de
jeugdwerkloosheid het laagste punt bereikte in de afgelopen tien jaar. Ook jeugdzorg komt aan bod. De overgang naar volwassenheid kan lastig zijn voor kwetsbare
en minder zelfredzame jongeren. Daarom is in het rapport beschreven hoe de
overgang naar volwassenheid is voor jongeren die jeugdzorg ontvingen.

Nieuw

Nieuw in deze editie is informatie over leefstijlverschillen tussen jongvolwassenen
en internetgebruik van jongeren. Ook nieuw zijn cijfers over hoe jongeren denken
over maatschappelijke kwesties als milieuvervuiling, criminaliteit, de multiculturele
samenleving, de bevolkingsdichtheid en de mentaliteit in Nederland. Zo blijkt dat
45 procent van de jongvolwassenen milieuvervuiling als een (heel) groot probleem
beschouwt.

Cijfers

De onderliggende cijfers van deze publicatie zijn terug te vinden op de vernieuwde
website Landelijke Jeugdmonitor. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers,
onderzoekers en andere geïnteresseerden te voorzien van cijfers over de situatie van
de Nederlandse jeugd.

Lees hier het volledige Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019.