Home > Nieuws > Nieuws AJN > In memoriam Ciska Koning

Ons bereikte het verdrietige bericht dat 10 juni jongstleden Ciska Koning – van den Berg van Saparoea is overleden. De arts M+G maakte zich op vele terreinen sterk voor de positionering van de sociale geneeskunde.

Ciska was onder meer vier jaar voorzitter van de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), van 2011 tot 2015. En daarna opleider van de Stichting Sociale Geneeskundige Opleidingen (SSGO). Tijdens haar voorzitterschap van de KAMG was ze ook bestuurslid bij de Artsenfederatie KNMG. Aansluitend was Ciska Koning bestuurslid bij de LAD (2015-2018).

Ze was uitermate trots op haar vakgebied en een verbinder pur sang.
Wij gedenken een lieve, warme vrouw en collega, en betuigen ons innig medeleven met haar familie.

Bestuur en leden
AJN Jeugdartsen Nederland