Home > Nieuws > Nieuws vak > Hoe denken ouders over sport en bewegen? Resultaten van de peiling

Bron: GGD-GHOR Kennisnet nieuws en Kenniscentrum Sport

In april dit jaar heeft Kenniscentrum Sport samen met Stichting Opvoeden.nl een peiling in het Landelijk Ouderpanel uitgezet om meer inzicht te verkrijgen in wat er ‘leeft en speelt’ bij ouders met betrekking tot het stimuleren van sport en bewegen bij hun kinderen. Met de peiling is de mening van ouders via vragen en stellingen uitgevraagd. De peiling is ingevuld door 861 ouders met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Dit leidt tot verschillende inzichten.

Uit de peiling blijkt dat 71% van de ouders bewegen belangrijk vindt. De reden om wel of niet te sporten en om wel of niet buiten te spelen is opvallend; de mening van het kind speelt hier namelijk een belangrijke rol in. Wanneer kinderen veel sporten en buitenspelen, is dat vaak omdat ‘het kind dat zelf wil’. Wanneer ze niet veel buiten spelen is de reden vaak dat het kind daar geen zin in heeft. Een andere veelgenoemde reden van ouders om hun kind te laten sporten en buiten spelen is ‘omdat ik als ouder dat goed en/of belangrijk vindt’.

Opvallend is dat 77% van de ouders aangeeft dat bij het consultatiebureau nooit wordt gesproken over sport en bewegen. Daarbovenop geeft 17% aan zich niet meer te herinneren of hierover gesproken is. Dat terwijl 71% van de ouders aangeeft dat zij wel vinden dat er bij het consultatiebureau aandacht voor moet zijn.

Het merendeel van de ouders (56%) is verder van mening dat bij de kinderopvang, peuterspeelzaal of een gastouder wel genoeg aandacht is voor sport en bewegen, al weet 30% niet hoe vaak en op welke manier er aan sport en bewegen wordt gedaan.

Ouders geven aan dat er op de basisschool minder aandacht voor sport en bewegen is, 55% van de ouders vindt het niet genoeg en ziet het graag anders! Vaak wordt aangegeven dat er maar 1 of soms 2 gymlessen per week zijn en dat er verder weinig wordt bewogen. Ouders waarvan de kinderen op een school zitten waar veel aandacht is voor sport en bewegen zijn dan ook veel positiever.

Meer opvallende resultaten van de peiling lees je in dit nieuwsbericht op de website van Kenniscentrum Sport.