Home > Nieuws > Nieuws vak > Helft ouders is uit balans tijdens coronacrisis

Om inzicht te krijgen in hoe ouders het ouderschap en opvoeden ervaren tijdens de huidige coronacrisis is een peiling uitgevoerd met de Balansmeter. Ruim 1000 ouders vulden de balansmeter in en gaven daarmee inzicht in de balans tussen alles wat opvoeden van hen vraagt (draaglast) en wat ze aankunnen (draagkracht). Ruim 50% van de ouders geeft aan in disbalans te zijn in de coronacrisis en het opvoeden en opgroeien van hun kinderen de laatste maand als moeilijk te ervaren. 1 op de 3 ouders geeft hun balans momenteel een onvoldoende.

  • De helft van de ouders geeft aan op de balans tussen draaglast en draagkracht neutraal tot uit balans te zijn tegenover één op de tien voor corona. Uitgedrukt in een cijfer geven ouders voor corona hun balans gemiddeld een 7,9 en tijdens corona een 5,7.
  • Één op de drie ouders ervaart zijn of haar balans als onvoldoende: een 4 of minder. Dit is 7 keer zoveel als voor corona.

Verschillen tussen ouders groter tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis

De Balansmeter is in samenwerking met ouders, praktijk en wetenschap ontwikkeld en uitgebreid onderzocht. Dit maakte het mogelijk om de resultaten van deze peiling naast de resultaten van de Balansmeter voor de coronacrisis te leggen. Naast de bovengenoemde verschillen valt op dat de spreiding tussen ouders groter is tijdens de coronacrisis: daar waar voor corona 90% van de ouders aangaf in balans te zijn, zien we tijdens de coronacrisis alle varianten terug: van geheel in balans tot volledig uit balans.

Steun en aanpassingsvermogen belangrijke thema’s

Vanuit de ontwikkeling van de Balansmeter weten we dat ouders vijf thema’s meenemen in het opmaken van hun balans. Dit zijn: ervaring met opvoeden, steun, relatie en overeenstemming met partner, complicerende familiefactoren en aanpassingsvermogen. De coronacrisis blijkt vooral van invloed op de stemming van ouders. Bij de peiling tijdens de coronacrisis zien we ook dat steun en aanpassingsvermogen aanzienlijk is veranderd. Zo geeft 39% van de ouders aan neutraal tot weinig steun van anderen (partner, familie, vrienden, buren) te ervaren ten opzichte van 17% van de ouders voor corona. Bij het aanpassingsvermogen is dit verschil zes keer zoveel: 45% van de ouders geeft aan het neutraal tot moeilijk te vinden om veranderingen en plotselinge gebeurtenissen op te vangen. Voor corona was dit 7,5%.

Bron: NCJ