Home > Nieuws > GR advies: vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen tegen COVID-19

10 december

AJN Jeugdartsen heeft vernomen dat de Gezondheidsraad heeft geadviseerd om ouders de mogelijkheid te bieden hun kind (5 tot en met 11 jaar) te vaccineren tegen COVID-19 en dat ook de demissionaire minister dit advies vrijwel direct heeft overgenomen. Het advies is in lijn met het standpunt dat de AJN eerder hierover had gegeven, om ouders hierover zelf de keus te bieden. Daarin staat ook dat er duidelijke en laagdrempelig informatie nodig is voor ouders maar eveneens voor kinderen die ze kunnen gebruiken in hun persoonlijke afweging.

Landelijk wordt hieraan nu gewerkt om deze zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.