Home > Nieuws > Nieuws vak > GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd versterken samenwerking

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd gaan nauwer samenwerken. GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd brengen de aansturing van de beleidsondersteuning en de lobby voor de jeugdgezondheidszorg in één hand. Er is een gezamenlijk Bestuursteam JGZ waarin van elke organisatie drie leden bestuurlijk betrokken zijn.

Beide brancheverenigingen vertegenwoordigen samen alle organisaties die jeugdgezondheidszorg bieden aan kinderen van 0 tot 18 jaar.

Lees verder.