Home > Nieuws > Nieuws vak > Gehoorscreening 4 mei weer van start

Goed nieuws voor de gehoorscreening voor pasgeborenen: deze screening wordt per 4 mei weer (op)gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de gehoorscreening tijdelijk stopgezet.

De belemmeringen voor de gehoorscreening bij pasgeborenen zijn opgelost. De vervolgdiagnostiek en behandeling voor pasgeborenen met een afwijkende uitslag is weer landelijk geborgd. En het is goed mogelijk om de gehoorscreening uit te voeren met inachtneming van de maatregelen tegen het coronavirus.

Inhalen
Er is ook een plan opgesteld om pasgeborenen bij wie de gehoorscreening nog niet kon worden uitgevoerd, alsnog te doen. De ouders ontvangen hierover bericht via hun eigen jeugdgezondheidszorgorganisatie.

Bron: RIVM, 30 april 2020.

Informatiepagina corona / Covid-19.