Home > Nieuws > Nieuws vak > Gehoorschade meten in de JGZ op het voortgezet onderwijs

Bron: Veiligheid.nl

In het schooljaar van 2018-2019 heeft VeiligheidNL in samenwerking met GGD Amsterdam en vier JGZ-organisaties een pilot uitgevoerd naar de inzetbaarheid van de ‘JGZ Oorcheck’ en de ‘risicovragenlijst gehoorschade’ tijdens het JGZ-contactmoment op de middelbare school. Tegelijkertijd zijn ook gegevens verzameld over het luistergedrag en gehoor van leerlingen.

Het gedrag van leerlingen (gemiddeld 14,2 jaar) geeft aanleiding tot structurele screening en voorlichting. De belangrijkste uitkomsten van de pilot zijn:

  • 13% van de leerlingen scoort ‘niet goed’ op de JGZ Oorcheck.
  • Bijna de helft van de leerlingen luistert naar een volume van 70% of hoger.
  • Bijna alle leerlingen luisteren naar een muziekspeler, 15% daarvan ervaart daarna wel eens een piep.
  • De helft van de leerlingen gaat wel eens uit, slechts 6% daarvan beschermt zichzelf door (bijna) altijd oordoppen te dragen.
  • JGZ-professionals zien de meerwaarde en relevantie van het thema gehoorschade tijdens het contactmoment met middelbare scholieren.
  • Een ‘niet goede’ uitslag op de JGZ Oorcheck hangt samen met het ervaren van een piep na het uitgaan en op hoog volume naar muziek luisteren.
  • De JGZ Oorcheck kan het beste tijdens een leefstijlles worden ingezet onder begeleiding van de JGZ-professional.
  • De risicovragenlijst past binnen een screeningsysteem als Jij en je gezondheid, maar dient wel ingekort te worden vanwege de lengte van de totale vragenlijst.

Download het rapport

De GGD kan veel betekenen in het voorkomen van gehoorschade bij kinderen en jongeren.

Bijvoorbeeld: