Home > Nieuws > Nieuws vak > Gebruik van beeldverhalen in de opvoedondersteuning: tips voor professionals

Beeldverhalen zijn korte verhalen met illustraties of foto’s, waarbij een personage iets meemaakt dat lijkt op de ervaring van de lezer. In dit geval is dat de ouder. In het verhaal zitten informatie en opvoedingsondersteuning van opvoedexperts verwerkt. Je kunt een beeldverhaal vormgeven op papier, op een website of in een animatie.

Tips voor professionals
De tips in dit document zijn bedoeld voor professionals die met beeldverhalen werken. Het zijn adviezen voor het introduceren en inzetten van beeldverhalen in de praktijk. Deze tips komen voort uit de onderzoekservaring van Pharos. In dit document zijn inspirerende voorbeelden van professionals te lezen.

Voor wie zijn beeldverhalen bedoeld?
Het gebruik van beeldtaal bij voorlichting is handig voor iedereen. Beeldtaal is extra belangrijk voor mensen die moeite hebben met lange en vaak moeilijke teksten. Via de beeldverhalen nemen zij de informatie op.

Waarvoor gebruik je een beeldverhaal?
Je kunt een beeldverhaal voor verschillende doelen gebruiken. Bijvoorbeeld:
• Voor het overbrengen van bepaalde kennis.
• Om de ouder te helpen bepaalde kennis in praktijk te brengen.
• Om de ouder het vertrouwen te geven dat zij bepaalde vaardigheden hebben (eigen effectiviteit).
• Om de ouder te laten zien dat anderen hetzelfde meemaken,
met de worstelingen die daarbij horen (normaliseren).
• Om een gesprek rond een bepaald onderwerp te beginnen.

Lees het document “Hoe gebruik ik beeldverhalen in de opvoedondersteuning?”

In de kennisbank van Pharos vind je de tot nu toe beschikbare beeldverhalen. Een aantal daarvan in ook goed te gebruiken binnen de JGZ.

Bron Pharos