Home > Nieuws > Nieuws vak > Focus op goede kraamzorg: aanbevelingen uit onderzoek

Juist de moeders die méér zorg kunnen gebruiken, nemen minder kraamzorg af, zo blijkt uit onderzoek van Jacky Lagendijk en het ErasmusMC.
Het gaat vooral om ouders met een laag inkomen; een laag opleidingsniveau; die geen koopwoning hebben; of in een achterstandswijk wonen. Ook zijn het vaak alleenstaande moeders en moeders met een migratieachtergrond. En juist ook: vrouwen die heel jong of heel laat moeder worden.

Lagendijk onderzocht het (kraam)zorggebruik van Nederlandse jonge gezinnen aan de hand van gegevens van de zorgverzekeraars. Wat blijkt? ‘Moeders en baby’s die weinig kraamzorg krijgen, hebben later in het jaar vaker zorg nodig.’

Wat is er nodig om het tij te keren?
* De geboortezorgketen moet zich er vol voor inzetten om kraamzorg beter toegankelijk te maken voor kwetsbare jonge moeders;
* Het landelijk indicatieprotocol kraamzorg zou rekening moeten houden met sociaaleconomische factoren;
* De kraamzorg moet extra haar best doen om kwetsbare gezinnen te betrekken;
* Nog meer aandacht voor laaggeletterdheid in communicatie en in zorgverlening

Het zou helpen als de drempels voor een kansrijke start worden weggenomen: géén eigen bijdrage kraamzorg en de tolkenvergoeding terug in de geboortezorg.

Meer informatie.