Home > Nieuws > Nieuws vak > FLY-kids: leefstijlsignaleringsinstrument voor de JGZ

Een gezonde leefstijl is essentieel voor optimale groei, ontwikkeling en algehele
gezondheid van jonge kinderen (1 tot en met 3 jaar). Daarentegen kan een ongezonde
leefstijl op jonge leeftijd al leiden tot negatieve gezondheidseffecten, zoals bijvoorbeeld
overgewicht of ondergewicht. Het signaleren en bespreken van en het adviseren
over ongezond leefstijlgedrag bij jonge kinderen door zorgprofessionals zou kunnen
bijdragen aan het tijdig bijsturen van ongezond gedrag en mogelijke preventie van leefstijl
gerelateerde gezondheidsproblemen. Om de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hierin te
ondersteunen was het doel van de onderzoeken in dit proefschrift door Anne Krijger het ontwikkelen en evalueren van een leefstijlsignaleringsinstrument voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar.

FLY-Kids
kan gebruikt worden om eenvoudig en snel de leefstijl van kinderen van 1 tot en met 3
jaar in kaart te brengen en het gesprek over leefstijl tussen ouders en JGZ-professionals
te ondersteunen. Aan de hand van de antwoorden op tien meerkeuze items (betreffende
de thema s tevredenheid, gezonde voeding, ongezonde voeding, eetgewoonten en
andere leefstijlgewoonten) wordt een dashboard gecreëerd. Dit dashboard biedt de
ouder en JGZ-professional aanknopingspunten voor het gesprek.

Lees hier het proefschrift

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam