Home > Nieuws > Nieuws AJN > Mascha Kamphuis wint Flora van Laarprijs 2015!

Dr. Mascha Kamphuis is de winnares van de Flora van Laarprijs 2015. Ze mocht de prijs vandaag in ontvangst nemen tijdens de algemene ledenvergadering van de AJN Jeugdartsen Nederland (13 november).


Mascha Kamphuis, voorzitter van AJN Jeugdartsen Nederland en jeugdarts bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, was van 2005 tot 2015 werkzaam bij TNO. Ze ontvangt de prijs voor haar vele werkzaamheden voor de totstandkoming van en scholing en presentatie rondom richtlijnen.

‘Bijzondere expertise’
Het juryrapport vermeldde: ‘De wens was een heel oeuvre te nomineren, maar aangezien dat niet mogelijk was, is een bloemlezing ingediend. Het ontwikkelen van en richtlijn vraagt een bijzondere expertise, zowel de wetenschappelijke onderbouwing, maar meer nog de vertaling naar de JGZ-praktijk. Wat betreft de Multidisciplinaire richtlijn Signalering van en verwijzing bij een niet-scrotale testis waarvan Mascha Kamphuis hoofdauteur was, was dat karwei intens. Vooral doordat vooraf de betrokken beroepsgroepen het niet eens met elkaar waren. Het is Mascha gelukt jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen en chirurgen op één lijn te krijgen door gebruik te maken van een beslissingsanalyse. Voor alle beroepsgroepen werd het daardoor helder wat de voor- en nadelen van verschillende vormen van vroegsignalering en interventie zijn.
mascha flora van laarprijs 3Vanwege de grote inzet voor kwaliteit van de JGZ, de hoge kwaliteit van het onderzoek, de directe bruikbaarheid in de JGZ, de maatschappelijke relevantie en het feit dat ze een stammenstrijd op een innovatieve, slimme wijze heeft beslecht roept de jury dr. Mascha Kamphuis uit als winnaar van de Flora van Laarprijs 2015.’ 

 

 

 

Ook genomineerd voor de prijs waren Janine Bezem, hoofd Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Midden en Gerre Vermeulen, Medisch Adviseur RVP/NHS/PSIE (vaccinatie en screening), RIVM.

mascha flora van laarprijs 1


De Stichting Flora van Laar Fonds stimuleert jong talent en vernieuwend onderzoek voor de jeugdgezondheidszorg. Daartoe reikt zij elke twee jaar een prijs uit (een beeldje en geldbedrag van 1000,-), waaraan de naam van Flora van Laar is verbonden.

 

Flora van Laar (1925-2001) was jarenlang cursusleider jeugdgezondheidszorg in Leiden, eerst bij het voormalige NIPG (Nederlands Instituut Preventieve Geneeskunde), later bij TNO. Zij droeg zorg voor een gedegen wetenschappelijke opleiding van jeugdartsen en stimuleerde haar cursisten om goed en vernieuwend onderzoek op te zetten. Vele van de nu werkzame jeugdartsen bewaren goede herinneringen aan haar.