Home > Nieuws > Nieuws AJN > Europese jeugdprofessionals in actie tegen ongezonde stress bij kinderen

‘Strong children and adolescents: healthy nation!’

Jeugdprofessionals vanuit de preventieve jeugdgezondheidszorg uit twaalf Europese landen maken woensdag 11 september een stevige vuist om Early Life Stress (ELS) te voorkomen en tijdig te signaleren. Zij zijn verbonden aan de European Union for School and University Health and Medicine (EUSUHM) en komen samen tijdens het EUSUHM-congres in Rotterdam. 

De bijna 450 aanwezige jeugdprofessionals committeren zich tijdens de eerste congresdag aan een Declaration met vier standpunten die Europa-breed ongezonde stress bij kinderen 0-24 jaar moet tegengaan. 

Gevolgen chronische stress
Chronische stress tijdens de zwangerschap, kindertijd of adolescentie is schadelijk voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en kan grote gevolgen hebben tot op latere leeftijd. Depressie, hart- en vaatziekten en eetstoornissen zijn daar voorbeelden van. 

Maatschappelijk probleem
Wanneer stress langdurig aanhoudt of frequent optreedt, is er sprake van chronische stress. Het stressnetwerk ontwikkelt zich met name in de eerste 1000 dagen van een kind (-9 maanden tot 2 jaar) en in de adolescentiefase (13-24 jaar). Juist tijdens deze fasen is een kind extra kwetsbaar voor Early Life Stress (ELS).
Onderzoeken tonen aan dat een breed scala aan factoren zoals een gebrek aan (gezonde) voeding, armoede, kindermishandeling en -verwaarlozing, een vechtscheiding, psychische ziekte bij ouders, schoolverzuim, pesten, sociale media en prestatiedruk kunnen leiden tot ELS. Gezien de grote gevolgen is ELS een maatschappelijk probleem. 

Viertal beloftes
Met het uitbrengen van de Declaration committeren de ondertekenaars zich aan een viertal beloftes:

  • De jeugdprofessionals verbinden zich aan het vroeg signaleren van ELS
  • De jeugdprofessionals hebben extra aandacht voor het stimuleren van het sensitief opvoedvermogen. Met name de sensitiviteit van ouders voor gevoelens en gedrag van hun kind; daar zetten de professionals interventies op in.
  • De jeugdprofessionals geven prioriteit aan het bevorderen en stimuleren van de weerbaarheid bij kinderen en jongeren.
  • De jeugdprofessionals zetten ELS op de nationale, politieke en wetenschappelijke agenda van alle Europese landen.

Deze inzet is nodig, want een gezonde jeugd vormt een basis voor gezonde volwassenen!

In Nederland gaan de beroepsverenigingen AJN Jeugdartsen Nederland, de V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) met de beloftes aan de slag.

Primaire actiepunten zijn daarbij:

  • Het onderwerp ELS bespreekbaar maken binnen de eigen organisatie in gesprekken met ouders, kinderen en jongeren.
  • Het programma Voorzorg en Stevig Ouderschap in alle gemeenten (landelijk), beschikbaar krijgen.
  • Activiteiten vanuit VWS en het landelijk actieprogramma Kansrijke Start stimuleren.
  • Zorgen dat expertise van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ook voor adolescenten boven 18 jaar beschikbaar is.

Kennis bundelen
Eusuhm verbindt kennis en mensen in de preventieve zorg voor jeugd om samen maatschappelijke problemen zoals Early Life Stress preventief stevig aan te pakken / www.eusuhm.org / www.eusuhm2019.com Kartrekker van het thema Early Life Stress in Nederland is het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) het innovatie- en kenniscentrum voor de JGZ-sector: www.ncj.nl/themadossiers/earlylifestress

LEES HIER de volledige Declaration

Voor alle informatie over EUSUHM 2019 in het algemeen kunt u contact opnemen met Henrique Sachse-Bonhof, voorzitter bestuur EUSUHM