Home > Nieuws > Nieuws vak > Eerste Nationale Griepprikdag: 11 november

In de vaccinatiediscussie blijkt steeds weer dat het publiek het advies van dokters en verpleegkundigen het meest vertrouwt. Echter, zorgverleners laten zich onvoldoende horen in het vaccinatiedebat. Wat betreft de griepprik lijkt het of het wel of niet-vaccineren een vrijblijvende keuze is en niet een kwestie van good clinical practice gebaseerd op evidence-based principes. Een klein aantal tegenstanders onder zorgverleners lijkt meer invloed te hebben dan de meerderheid van voorstanders.

Vaccinatie van zorgverleners 
De Staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, heeft zijn zorgen daarover met de Tweede Kamer gedeeld. De Nederlandse Influenza Stichting zal daarom op de eerste Nationale Griepprikdag de aandacht richten op de vaccinatie van zorgverleners zelf. Deze bijeenkomst past binnen activiteiten van de Vaccinatie Alliantie die door VWS is ingesteld. De beroepsorganisaties van dokters, verpleegkundigen en verzorgenden zullen benadrukken hoe belangrijk de griepprik voor zorgverleners is om de vaccinatiegraad onder risicopersonen in Nederland  te verhogen. De bewindslieden van VWS zullen het goede voorbeeld geven door ter plekke de griepprik te krijgen. Niet omdat zijn tot een risicogroep behoren, maar omdat zij bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken in aanraking kunnen komen met kwetsbare personen.