Home > Nieuws > Nieuws vak > Een tolk: voor begrip en vertrouwen

Duizenden zwangere vrouwen die nog weinig of geen Nederlands spreken en hun zorgverleners hebben een tolk nodig om elkaar te kunnen verstaan en te vertrouwen. Echter, voor veel van deze vrouwen, hun verloskundigen en kraamverzorgenden zijn de kosten van tolken echter niet op te brengen sinds de afschaffing van de overheidsregeling in 2012.

Door Covid-19 is de situatie nog schrijnender geworden. Vrouwen zien hun zorgverleners nu namelijk noodgedwongen vaak alleen, familie of bekenden kunnen niet vertalen. Dit brengt risico’s met zich mee voor zwangere vrouwen, pasgeborenen, zorgverleners én de volksgezondheid.

Oproep!
De Johannes Wier Stichting heeft daarom in april richting VWS en de Zorgverzekeraars Nederland een oproep verstuurd voor het instellen van één centraal telefoonnummer voor de tolkentelefoon met koppeling aan het verzekeringsnummer.

Meer informatie via Simone Goosen van de Johannes Wier Stichting: goosen@johannes-wier.nl / Johannes Wier Stichting