Home > Nieuws > Nieuws AJN > Deelname AJN bij plan raming opleidingsplaatsen

Naar aanleiding van de brandbrieven over het tekort aan opleidingsplaatsen voor artsen M+G/ Jeugdgezondheid en artsen M+G/ Infectieziekten, heeft VWS het capaciteitsorgaan gevraagd een tussentijdse raming te doen. De voorzitter van de kamer sociale geneeskunde schrijft het adviesdocument en het streven is om dit in oktober klaar te hebben.


De begeleidingscomissie bestaat onder andere uit: Anneke Witt (bestuurslid AJN), Tinneke Beirens (beleidsmedewerker AJN) en Annemarie Bolt (aios lid namens de LAD, vicevoorzitter Losgio).
onderzoeksinstituut Nivel heeft informatie opgevraagd bij de RGS en de werkgevers. In augustus/september is er bijvoorbeeld een enquête gestuurd aan alle werkgevers. De vragen gingen over het huidig aantal artsen IZB / JGZ in dienst, aantal (onvervulde) vacatures en ramingen voor de toekomst mbt de profielartsen en artsen M+G voor IZB en JGZ.
Ook gaat het Nivel te rade bij opleidingsinstituten, koepelorganisaties en beroepsverenigingen onder andere via een Delphisessie. Hieraan dragen bij: Astrid Nielen (voorzitter AJN) en Raquel Abrahams (vicevoorzitter AJN). Daarin komen landelijke ontwikkelingen aan bod die invloed hebben op de behoefte aan artsen in de profielen IZB en JGZ.


Het is complex om uit deze informatie tot een reëele raming te komen. Het ziet het er naar uit dat er inderdaad een advies geformuleerd zal worden voor meer artsen in deze profielen en dat hiervoor het aantal opleidingsplaatsen verhoogd dient te gaan worden. Voorwaarden zullen ook beschreven worden, waaronder de animo voor de opleidingen te vergroten en het anders inrichten van het vakgebied van jeugdartsen KNMG en artsen M+G/Jeugdgezondheid.


Anneke Witt, bestuurslid AJN en Raquel Abrahams, vicevoorzitter AJN