Home > Nieuws > Nieuws vak > De wereld van Down Syndroom door een andere bril bekeken

Save the date: 23 maart 2020 De wereld van Down Syndroom door een andere bril bekeken

Wist u dat de AJN al vele jaren vertegenwoordigd is in het Down Onderzoeks-Consortium (DOC); momenteel al enige jaren door Saapke Quaak, lid van de commissie Zorg voor Zeldzaam.

In dit DOC zijn vele zorgprofessionals, maar ook ouders en cliënten met het syndroom van Down vertegenwoordigt, door de Stichting Downsyndroom. Deze stichting organiseert sinds 2015 jaarlijks een symposium om kennis te delen en af te stemmen met allerlei disciplines, een essentiële pijler in het voortschrijdend inzicht in de wereld van Down syndroom.

Ook dit jaar houdt de stichting samen met de SCEM, op 23 maart weer een multidisciplinair symposium, in Veenendaal. Het programma is gevarieerd en relevant voor jeugdartsen, juist ook door enkele lezingen van meer algemene aard. Vooral voor degenen onder ons, die kinderen zien met een verstandelijke beperking (VB) door Down, een zeldzame aandoening (genetisch syndroom) of aangeboren hersenletsel.

Drie lezingen zijn het noemen extra waard:

Prof Manu Keirse over levend verlies: Hoe (h)erkennen we levend verlies?

Chiel Egberts over driehoekskunde: Wat betekent de driehoeksverhouding ouder, professional en cliënt voor jou?

Karel de Corte over gentle teaching: Hoe kunnen we vanuit liefde en verbinding met mensen werken?

Deze lezingen geven veel inzicht in de ervaring en de problematiek waar ouders mee te maken hebben en hoe de kinderen met een verstandelijke beperking vat proberen te krijgen op de wereld van de niet verstandelijk beperkte mensen, om hen heen. Er is veel aandacht voor de wisselwerking ouder, kind met beperking en de brusjes.

Accreditatie is aangevraagd bij NIP/NVO (incl. SKJ ), NVK, ABC1 ( AVG, HA, ADAP, KNGF).

Lees meer in AJN agenda