Home > Nieuws > Nieuws vak > De M@ZL-app in de media

Bron: Amsterdam UMC, VUMC

GGD Flevoland zoekt schoolverzuimers om de nieuwe M@ZL-app te testen en verstuurde daarvoor een persbericht. Verschillende regionale media pakten dit op. M@ZL is een aanpak om ziekteverzuim bij middelbare scholieren te verminderen. Sinds september kunnen leerlingen in drie regio’s bij de aanpak gebruik maken van de M@ZL-app. GGD Flevoland doet samen met Amsterdam UMC onderzoek naar de toegevoegde waarde van de verzuimapp.

‘Op moment zitten we echt in een uittestfase’ vertelt onderzoeker Linda Douma in een radiofragment van Omroep Flevoland. ‘We zijn opzoek naar scholieren die met de app aan de slag willen. Zij kunnen voor ons evalueren of leerlingen echt iets aan de app hebben en of de app de juiste manier is om aan ziekteverzuim te werken’. Om dit te onderzoeken is in september het pilot onderzoek gestart. Linda streeft ernaar om 120 scholieren deel te laten nemen aan het onderzoek.

De pilot loopt gedurende het schooljaar 2019-2020. GGD Flevoland zal op basis van de resultaten besluiten om app als aanvulling op de M@ZL aanpak wel of niet door te zetten.