Home > Nieuws > Nieuws vak > Coronacrisis en vluchtelingen: aanbevelingen

De coronacrisis kan voor vluchtelingen extra stress betekenen bovenop de al aanwezige stress. Informatie is lastiger te begrijpen, er kunnen zorgen zijn om familie in land van herkomst, zorgen om vertraagde inburgering, er kan sprake zijn van een toegenomen isolement en gespannen thuissituaties door de maatregelen van sociale distantie. Door angst gaan vluchtelinggezinnen soms al weken helemaal niet meer naar buiten en zoeken zij geen hulp wanneer nodig.

Tolk
Het is belangrijk om het contact met deze doelgroep proactief te onderhouden, extra uitleg en voorlichting te geven en actief psychische aspecten te bespreken. Gebruik laagdrempelig een tolk bij een taalbarrière, dat kan ook bij telefonische consulten.

Helpdesk voor statushouders
Werk cultuursensitief, dat wil zeggen met nieuwsgierigheid en respect. Houd goed contact met netwerkpartners, samen houd je beter zicht. Breng Arabisch en Tigrinya sprekende vluchtelingen op de hoogte van de Corona Helpdesk voor statushouders: 085-5808800 (ma-vrij tussen 14-16 uur).

Kennisnet
Er is een grote hoeveelheid voorlichtingsmateriaal over Corona beschikbaar in diverse talen op GGDGHOR Kennisnet. Hier staan ook verwijzingen in naar websites en facebook-pagina’s met informatie over corona in verschillende talen.
Daarnaast is er een handreiking psychosociale ondersteuning te vinden met handvatten voor professionals. Klik hier.

Voor meer informatie: werkgroep Vluchtelingen.