Home > Nieuws > Nieuws AJN > ‘Blijf investeren in meer en betere gesprekken over vaccineren’

Het vandaag verschenen Vaccinatiegraadrapport (30 juni 2020), laat zien dat de landelijke vaccinatiegraad voor het eerst in vijf jaar is verhoogd ten opzichte van vorige jaren.

Meer gesprekken met ouders en meer lokale initiatieven
GGD GHOR Nederland, ActiZ en AJN Jeugdartsen Nederland zijn trots op de bijdrage die hun jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen daaraan hebben geleverd. Meer gesprekken met ouders en meer lokale initiatieven werpen hun vruchten af. De koepelorganisatie, de branchevereniging en de wetenschappelijke vereniging voor jeugdartsen vragen echter blijvend aandacht voor de noodzaak om te investeren in meer en betere gesprekken over vaccineren.

Uitvraag onder jeugdartsen en -verpleegkundigen van GGD’en
Ook al ligt de vaccinatiegraad voor ernstige infectieziektes in Nederland boven de 90%, de vaccinatiegraad ligt nog steeds onder de geadviseerde norm van de WHO en het blijft nodig om het infectierisico voor kinderen verder te verkleinen. Jeugdartsen en -verpleegkundigen zien het voeren van het goede gesprek én het kiezen voor andere manieren en locaties om dit gesprek te voeren, als de belangrijkste manier om de vaccinatiegraad verder te verhogen. Dat is één van de uitkomsten uit een uitvraag van GGD GHOR Nederland onder ruim 500 jeugdartsen en -verpleegkundigen van GGD’en. 

Klik hier voor meer uitkomsten / het volledige bericht.