Home > Nieuws > Nieuws vak > Bingedrinken terugdringen met alcoholpreventieprogramma

Bron: Universiteit Utrecht

Momenteel zijn er weinig effectieve alcohol-preventieprogramma’s beschikbaar in Nederland voor hoog-risico jongeren. Het selectieve alcohol-preventieprogramma Preventure kan, volgens promovendus Jeroen Lammers, deze ‘witte vlek’ wegnemen en een toegevoegde waarde hebben voor het preventieveld in Nederland. 

Preventure is een programma dat zich richt op jongeren met een persoonlijkheidsprofiel dat ze kwetsbaar maakt voor overmatig alcoholgebruik. De resultaten uit zijn proefschrift laten zien dat Preventure effectief is in het terugdringen van bingedrinken bij jonge adolescenten met een hoog-risico persoonlijkheidsprofiel en bij de groep jonge adolescenten met een lager opleidingsniveau.

Verbetering gezondheidswinst

Verder geven de resultaten van Lammers’ proefschrift aanwijzingen dat preventie gericht op jongeren met een verhoogd risico (selectieve en geïndiceerde preventie) effectiever is dan universele preventie bij het voorkomen of verminderen van overmatig alcoholgebruik. Lammers: “Investeren in een preventieaanpak gericht op hoog-risicogroepen is een goede aanvulling op universele preventieprogramma’s, waardoor de gezondheidswinst op populatieniveau van jongeren verbeterd kan worden.” Dit wordt ook wel de ‘preventieparadox van de tweede orde’ genoemd; een preventiestrategie waarbij naast preventie gericht op de hele populatie jongeren, extra inspanningen worden gedaan om jonge, hoog-risico groepen te bereiken.

Kwetsbare groepen

De op persoonlijkheidsprofielen gerichte aanpak van Preventure zou ook geschikt kunnen zijn voor kwetsbare groepen waar nog weinig tot geen effectieve interventies voor beschikbaar zijn, zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking en leerlingen binnen het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het verdient aanbeveling de interventie voor deze doelgroepen door te ontwikkelen en te onderzoeken op effectiviteit.