Home > Nieuws > Nieuws AJN > Beslisbomen NL/EN: zonder ‘snottebellen-beleid’, met nieuwe regels

Ook verkouden kinderen vanaf 4 jaar tot en met groep 8 mogen weer naar de kinderopvang en school. Ook zijn er nog een paar wijzigingen in het testbeleid en het bron- en contactonderzoek van de GGD. Daarom is de beslisboom medio juli aangepast. Inmiddels staan ook de engelstalige versies online (23 juli 2021).

Er blijft nog steeds een aantal corona-maatregelen gelden. Daarom is het belangrijk de beslisboom te blijven gebruiken. In de nieuwe versie staan ook de regels voor kinderen die corona hebben gehad of gevaccineerd zijn.
We realiseren ons dat de versoepeling van de regels voor kinderen tegenstrijdig is met de oplopende besmettingscijfers. Omdat de besmettingscijfers onder kinderen nauwelijks stijgen vindt het RIVM de versoepelingen wel verantwoord.
Hieronder de wijzigingen van de versie van 14 juli 2021 op een rij.

Alle wijzigingen op een rij

  • De vraag over verkoudheidsklachten (met opsplitsing in leeftijdscategorieën) is komen te vervallen.
  • Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft een kind niet meer thuis te blijven. Deze vraag is daarom komen te vervallen.
  • ‘Rood of oranje gebied’ is aangepast naar ‘land met (zeer) hoog risico (zie nederlandwereldwijd.nl).
  • De vragen over ‘nauw contact’ en ‘terugkomst uit het buitenland’ zijn losgekoppeld. Deze stonden in de vorige versie in één blok. Dit is omdat kinderen die terugkomen uit een land met zeer hoog risico dringend worden geadviseerd thuis te blijven. Het is geen verplichting.
  • Op een aantal plaatsen is toegevoegd wat de regels zijn als een kind immuun* is.
  • Er zijn wijzigingen gedaan in de groene kaders onderaan. Die hebben vooral te maken met het nieuwe testbeleid en de aanpassingen in het bron- en contactonderzoek.
  • De kop is aangepast. Omdat we weer meer op pad kunnen is er voor een algemene titel gekozen (thuisblijven of niet? i.p.v. thuisblijven of naar kinderopvang/school?).

*Wanneer is een kind immuun?
Een kind tussen de 0 jaar en groep 8 is immuun als het:

  • in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad
  • langer dan 2 weken geleden volledig gevaccineerd is voor corona.
  • corona heeft gehad en daarná een vaccinatie heef gehad.

Deze uitleg staat ook op de beslisboom.

12+ boom
Er zijn ook nieuwe regels voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Download de 12+ boom via onze website / AJN Jeugdartsen Nederland. 

BOINK, AJN Jeugdartsen Nederland & RIVM