Home > Nieuws > Nieuws AJN > Beslisboom 12 + nu ook aangepast: nieuwe adviezen en regels RIVM verwerkt 4-12-2020

12 februari 2021 zijn nieuwe beslisbomen in gebruik genomen. zie HIER

De meest actuele versie van de beslisbomen zijn nu online.

De beslisboom van kinderen van 0 jaar tm groep 8 heeft als laatste versie 2 december. Per 4 december is een nieuwe beslisboom voor kinderen vanaf 13 jaar en alle volwassenen ook beschikbaar. deze kunt u hieronder vinden.

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, of je naar je werk mag als volwassenen. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM.

Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK_AJN_RIVM_ 021220 (1)versie 2 december 2020

Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis – BOinK_AJN_RIVM_041220 versie 4 december 2020

 

ENGELSE versie:

Decision tree child age 0-group 8 primary – BOinK_AJN_ 021220.pdf

Decision tree 12 plus – BOinK_AJN_RIVM_07122020

Hieronder de belangrijkste aanpassingen:

  • Aan de startvraag is ‘in de afgelopen 10 dagen’ toegevoegd.
  • Bij klachten van een huisgenoot wordt er onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdscategorieën:
    • Huisgenoten van 0 jaar t/m groep 2: als het broertje of zusje klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft het kind waarvoor de beslisboom wordt doorlopen niet thuis te blijven. Tenzij het broertje of zusje de afgelopen 10 dagen (NB deze aanpassing heeft per 1 december plaatsgevonden en is in versie van 2 december weer op 10 dagen gezet) contact heeft gehad met iemand buiten het huishouden die corona heeft, zie de beslisboom.
    • Huisgenoten uit groep 3 of ouder: regels zijn onveranderd.
  • Kader ‘Wanneer een kind laten testen’ is aangepast conform het laatste advies van het RIVM (zie uitleg hieronder).
  • voor 12+ in bepaalde gevallen is het mogelijk om op of na de 5de dag van quarantaine periode je reeds te laten testen, ook zonder klachten.

Gewijzigd testadvies voor kinderen
Enige tijd is er een tekort aan testcapaciteit geweest waardoor er prioriteiten werden gesteld. De testcapaciteit is nu weer voldoende. Daarom zijn de adviezen voor het testen van kinderen tot en met 12 jaar op Covid-19 (corona) aangepast:

0 jaar t/m groep 2
Kinderen met verkoudheidsklachten en/of koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van een bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ernstig ziek is.

Groep 3 t/m groep 8
Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen getest worden, maar dat is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ook koorts en/of benauwdheid heeft of ernstig ziek is. Ongeacht dit testadvies mogen kinderen met klachten op verzoek van bijvoorbeeld de ouders of zorgverlener altijd getest worden.

Bovenstaande informatie is opgenomen in de beslisboom in het kader ‘wanneer een kind laten testen?’ Als het kind onderdeel uitmaakt van een bron- en contactonderzoek of uitbraakonderzoek is het testadvies dringender dan in de andere situaties waarin het kind thuis moet blijven. Testen kan nooit worden verplicht.

Goedgekeurd door RIVM
De regels van de beslisboom zijn niet door BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland bedacht: de beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

 

Let op! Wanneer een medewerker op de kinderopvang bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat je op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.