Home > Nieuws > Nieuws AJN > ‘Minister, verbind jeugdhulp én gezondheidszorg’

Met die boodschap heeft de AJN Jeugdartsen Nederland met een aantal
beroepsgroepen, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is een zestal aandachtspunten geformuleerd als reactie op het eerder uitgekomen onderzoek  naar knelpunten en kansen in de hulp aan jeugd
. De gezamenlijke reactie is bedoeld om de aanbevelingen in het onderzoek kracht bij te zetten.

Het onderzoek heeft een aantal heldere aanbevelingen rond toegang, triage, samenwerking en leren opgeleverd. Echter, wij als partijen missen het perspectief van de kinderen en de ouders, en ook de huisartsen, wij als jeugdgezondheidszorg en de kinderartsen zijn niet bevraagd in het onderzoek. Ook de toegang, organisatie en werkwijze van de veelvoorkomende specialistische hulp blijft in het onderzoek buiten beeld. Wij pleiten in de brief voor het verbinden van jeugdhulp en gezondheidszorg en het mogelijk maken van samenwerken over de grenzen van de stelsels heen.

Lees hier de volledige brief van 4 september 2019 met de zes aandachtspunten

Op basis van de onderzoeksuitkomsten heeft de minister voor het zomerreces al aangegeven dat hij het landschap beter wil ordenen, en na wil gaan wat nodig is om de ontwikkeling van meer inhoudelijke expertise van de jeugd-ggz in de toegang te stimuleren. Ook zou hij regionale afspraken willen maken om de continuïteit van hoog-specialistische jeugd-ggz beter te waarborgen. Wanneer de minister het rapport precies bespreekt met de Tweede Kamer is nog niet bekend.