Home > Nieuws > Nieuws vak > BEER interventie voor jonge kinderen die moeite hebben met sociaal contact

Kinderen die op jonge leeftijd moeite hebben met sociaal contact maken, krijgen vaak laat de juiste hulp. Dit terwijl hun ouders meestal al zorgen hebben over contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag, zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is, als zij nog heel jong zijn.

Wat is BEER?

BEER  (Blended E-health for children at Early Risk) oudertraining is een speelse en laagdrempelige oudertraining voor ouders van jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt op het gebied van spelen, contact maken, communiceren of het laten zien van flexibel gedrag. De oudertraining bestaat uit een e-learning module in combinatie met zeven huisbezoeken. De huisbezoeken worden uitgevoerd door een getrainde professional vanuit de nulde/eerste lijn. Deze professional werkt nauw samen (bijvoorbeeld in de vorm van supervisie) met een professional vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / kinder- en jeugdpsychiatrie. Door deel te nemen aan de training krijgen ouders meer zicht op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind, zij krijgen tips over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind, en er wordt (indien van toepassing) meegedacht over welke vorm van behandeling/begeleiding na afloop helpend kan zijn.
De cursus BEER interventie is bedoeld als middel om laagdrempelig, gerichte hulp in te kunnen zetten. Juist ook zonder diagnose.

ZonMw subsidie voor doorontwikkeling

Om hulp beter, makkelijker en sneller op de juiste plek te krijgen wordt de BEER interventie doorontwikkeld zodat ook kinderen van ouders uit ‘moeilijk bereikbare groepen’ (zoals ouders met een lage opleiding, laaggeletterdheid en/of andere culturele achtergrond) toegang hebben tot deze interventie. ZonMw heeft subsidie toegekend voor project iBE@R om knelpunten op te lossen en in kaart te brengen hoe de verbeterde BEER (inclusief nieuwe app) door alle betrokkenen wordt ervaren. Op basis hiervan komt er een verbeterplan voor landelijke implementatie.

Meer informatie: Autismejongekind.nl