Home > Nieuws > Nieuws vak > Alles over slimmer samenwerken in de JGZ op een rij

Samenwerken met partners in de buurt of regio is steeds belangrijker. Een interactieve pdf zet de resultaten van 14 ZonMw-projecten in de JGZ over samenwerken samengevat op een rij. Conclusies en aanbevelingen zijn gebundeld vanuit het perspectief van professionals. Dit is gebeurd op initiatief van NCJ en de AW Jeugd en Gezondheid.

De interactieve PDF is een samenvatting van projecten over samenwerking in de JGZ. Alle projecten waren onderdeel van het ZonMw-programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg.

Noodzaak

Silvia van den Heijkant (Amsterdam UMC) en Marga Beckers (NCJ) zagen de noodzaak om voorbeelden van succesvolle samenwerking rond jeugd te ontsluiten. ‘Samenwerking wordt steeds belangrijker in de JGZ. Met ouders en jeugdigen, met netwerkpartners in het sociaal domein, het onderwijs en de zorg. Maar ook onderling in de sector, dat is echt nodig.’

Drie perspectieven

De PDF is opgebouwd vanuit drie verschillende perspectieven: van JGZ professionals, JGZ managers en gemeenten. Het biedt praktische aanknopingspunten en tips voor het verbeteren en versterken van de samenwerking met bijvoorbeeld scholen, huisartsen, jeugd ggz, gemeenten. De sterke punten en de verbeterpunten per project komen aan bod en wat je als professional, manager of medewerker bij de gemeente kan doen om samenwerking beter te laten verlopen.

Werkzame elementen

De 14 projecten gingen weliswaar allemaal over samenwerking, maar waren verder heel verschillend. Ze gingen bijvoorbeeld over samenwerking rond vluchtelingenkinderen, rond jeugdigen met psychosociale problemen of over samenwerking tussen JGZ en verloskundigen. Sommige projecten vonden plaats in één grote gemeente, anderen in een regio. Hoe vat je dit samen? Marga Beckers: ‘we wilden een samenhangend overzicht maken van inzichten die alle projecten hebben opgeleverd op het gebied van samenwerking. Zodat professionals bewust worden van wat werkt.’ Daarom zijn van alle projecten werkzame elementen benoemd, bijvoorbeeld over randvoorwaarden, leiderschap en een gezamenlijke visie. ‘We hopen zo praktische handvatten te bieden voor het versterken van samenwerking.’

Aan de slag

De PDF is gemaakt onder leiding van het NCJ en Amsterdam UMC, in samenwerking met alle andere uitvoerders van de projecten: GGD Zeeland, GGD West-Brabant, GGD Hollands Midden, TNO, Pharos, en Verwey-Jonker instituut.

Het is nu aan betrokkenen om met de Slim Samenwerken PDF aan de slag te gaan.

Zie de interactieve PDF en het bericht van het NCJ.

Bron: vakbladvroeg.nl