Home > Nieuws > Nieuws vak > Allergieën, eczeem of astma van ouders gerelateerd aan allergieën kind

Het aantal kinderen met allergieën neemt wereldwijd steeds meer toe.
Nicolette de Jong onderzocht in het kader van de GenerationR studie de relatie tussen allergieën in het verleden van ouders en  kind en allergieën bij het kind op de leeftijd van 10 jaar.
Zij vond dat een allergie, eczeem of astma bij de ouders een verband had met allergieën bij het kind op de leeftijd van 10 jaar. Daarnaast bleek eczeem op 10-jarige leeftijd een sterke risico factor voor de ontwikkeling van (de door de arts vastgestelde diagnose) inhalatie- en voedselallergie.
Bij ruim 5,400 10-jarigen werden allergieën gemeten met huidpriktesten en met behulp van vragenlijsten werd informatie verkregen over de geschiedenis van allergieën, eczeem en astma van ouders en hun kind.

Klik hier om het artikel te lezen

Bron: GenerationR.nl