Home > Nieuws > Nieuws vak > AJN verheugd over versoepeling test- en weringsbeleid kinderen 0 tot 6 jaar

AJN Jeugdartsen Nederland is verheugd dat het RIVM, na afstemming met het OMT de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid heeft aangepast.

Zonder koorts welkom
Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen in lijn met de nieuwe adviezen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19.
Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2, de kleutergroepen, van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school. 

Weinig nieuwe besmettingen
Jonge kinderen zijn regelmatig en bij herhaling neusverkouden en worden nu vaak geweerd omdat neusverkoudheid een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij jonge kinderen wordt een snotneus meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen vertonen over het algemeen milde klachten bij een SARS-CoV-2-infectie en lijken dan ook beperkt bij te dragen aan de transmissie. Relevant bij dit besluit is ook dat op dit moment het aantal nieuwe besmettingen met COVID-19 in Nederland laag is. 

Adviezen omtrent melden en testen
Wel is het belangrijk dat, conform artikel 26 van de WPG, kindercentra en basisscholen clusters van drie of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD.
Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.

Deze nieuwe adviezen zijn verwerkt in de LCI-richtlijnen en op de RIVM-website: klik hier voor de aangepaste Handreiking bij neusverkouden kinderen.

Maandag 15 juni brachten de AJN en NVIB nog een pleidooi naar buiten waarin zij aanstuurden op een versoepeling van het testbeleid en weringsbeleid voor de kinderopvang 0-4.