Home > Nieuws > Nieuws AJN > AJN-Flora van Laar prijs 2021: nomineren

De AJN hecht grote waarde aan een gedegen wetenschappelijke opleiding en heeft daarom een prijs ingesteld, waar de naam van Flora van Laar aan verbonden is. Hiervoor werd de Stichting Flora van Laarfonds op 7 maart 2000 opgericht. Op 1 januari 2016 is de stichting Flora van Laarfonds opgeheven. Het bestuur van de AJN heeft toen besloten om de Flora van Laar prijs volledig over te nemen. Het is vanaf dan de AJN-Flora van Laar prijs en deze wordt elke twee jaar beschikbaar gesteld.

Wie was Flora van Laar
Flora van Laar werd geboren op 16 maart 1925. Na het doorlopen van de Rijks H.B.S te Roermond studeerde zij medicijnen te Leiden. Na haar artsexamen in 1955 werd zij wetenschappelijk medewerker aan het NIPG waar ze epidemiologisch onderzoek verrichtte naar het voorkomen van gehoorbeschadiging.

Vanuit de afdeling Moederschapszorg en Kinderhygiëne voerde ze veldwerk uit naar gehoorafwijkingen bij zuigelingen en jonge kleuters, later ook bij schoolkinderen. Door haar uitgebreide netwerk in het veld van de Sociale Geneeskunde heeft zij een grote invloed uitgeoefend op de ontwikkelingen die zich voordeden binnen de JGZ. In 1975 werd Flora van Laar cursusleider Jeugdgezondheidszorg bij de afdeling Onderwijs van het NIPG (Nederland Instituut Preventieve Geneeskunde). Flora van Laar droeg zorg voor een gedegen opleiding en stimuleerde haar cursisten om goed en vernieuwend onderzoek op te zetten. In 1989 werd Flora voor haar vele belangrijke activiteiten benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Flora van Laar overleed op 4 november 2001.

Het doel van deze prijs
Doel: “Het stimuleren van onderzoek en innovatie op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Waarbij de prijs dient als stimulans voor een startende onderzoeker”.

Elke twee jaar wordt een prijs uitgereikt voor uitnemend onderzoek en/of innovatie in de Jeugdgezondheidszorg. Dit onderzoek kan gepresenteerd worden als publicatie of als proefschrift. Ook een baanbrekende innovatieve activiteit op het gebied van JGZ kan voor de prijs in aanmerking komen. De AJN-Flora van Laar prijs bestaat uit een beeldje van de hand van Ditta Engel en een geldbedrag van € 750,-.

Voordracht van kandidaten
De kandidaten voor de Flora van Laar prijs kunnen tot 1 oktober 2021 worden voorgedragen aan de jury van de Flora van Laar prijs. Kandidaten kunnen de publicatie / proefschrift / innovatieve activiteit mailen naar: secretariaat@ajnjeugdartsen.nl of in viervoud sturen aan het secretariaat van de AJN onder vermelding van AJN-Flora van Laarprijs. De aanbieding dient vergezeld te gaan van een begeleidende brief waarin de kandidaatstelling gemotiveerd wordt. De kandidaten dienen werkzaam te zijn in de jeugdgezondheidszorg of in aanverwante gebieden. De prijsuitreiking vindt plaats op de AJN-dag van 19 november 2021.

Beoordeling inzendingen
De criteria om in aanmerking te komen voor de prijs zijn:

De inzending …
1. is relevant voor de JGZ en/of maatschappij
2. sluit aan bij de actualiteit
3. is origineel en innovatief
4. gebruikt juiste/gepaste (onderzoeks- of ontwikkelings) methoden
5. heeft een bruikbaar/toepasbaar resultaat (voor de JGZ)
6. is goed leesbaar en heeft een duidelijke layout
7. heeft PR-waarde

Jury 2021

– Marlou de Kroon, Arts Maatschappij en Gezondheid, profiel JGZ, assistent professor, epidemioloog UMCG
– Jeroen de Wilde, Arts Maatschappij en Gezondheid, profiel JGZ, associate professor
– Babette  Diepeveen, Arts Maatschappij en Gezondheid, profiel JGZ, onderzoeker op het gebied van JGZ en spraaktaalontwikkelingsproblematiek.

Secretariaat van de AJN-Flora van Laar prijs
P/a Churchilllaan 11, 7e etage, 3527 GV  Utrecht.
Tel: 085 489 49 80
Mail: secretariaat@ajnjeugdartsen.nl