Home > Nieuws > Nieuws AJN > AJN-dag 17 april over: early life stress (ELS)!

Early life stress laat zich een leven lang gelden!

Tijdens het EUSUHM congres (september 2019) tekenden vele aanwezigen de early life stress (ELS) Declaration die het Eusuhm bestuur heeft uitgeroepen: early life stress verdient een integrale en internationale aanpak waarin de jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol speelt.

Het terugdringen en voorkomen van ELS maakt het noodzakelijk dat jeugdartsen zich extra in deze problematiek verdiepen en met onze collegae en ketenpartners tot een gedegen aanpak komen die toekomstbestendig is. 

ELS kan ontwrichtend zijn en de intergenerationele overdracht is groot: een zwangere die veel ELS heeft gekend, heeft bijna per definitie een extra moeilijke start met haar baby. ELS heeft verregaande invloed op de mentale en fysieke gezondheid en welzijn van jongeren, pubers en adolescenten.

De AJN wil niet wachten met doorpakken, maar actief verder om de jeugd gezond te houden. De AJN-dag van 17 april staat daarom het in het teken van ELS. Voor dit thema werken we samen met het Eusuhm bestuur en het NCJ.

Sprekers!
Topsprekers als Jan Derksen, Judith Rosmalen en Pierre Capel vertellen ons over de invloed van ELS op de verschillende leeftijdsgroepen. 

De hele dag nemen zij en dagvoorzitter Mascha Kamphuis jullie mee aan de hand van een casus, om te illustreren hoe ELS op elke leeftijd invloed kan hebben en doorwerkt. Van min 9 maanden tot 23 jaar zul je zien wat de gevolgen kunnen zijn en hoe wij als jeugdartsen het verschil kunnen maken. 

De AJN-dag commissie nodigt je van harte uit, de inschrijving is geopend: KLIK HIER!

Kosten deelname: 75,- voor leden en 140,- voor niet-leden.

De AJN-dag commissie:
Lineke Dogger
Sigrid Hendriks
Henrike ter Horst
Yvonne Vanneste (gastlid NCJ)
Henrique Sachse (gastlid Eusuhm)
Wico Mulder (gastlid NCJ)