Home > Nieuws > Nieuws vak > Advies Gezondheidsraad: covid-19-vaccinatie onder 6 jaar alleen bij hoog medisch risico

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft de monovalente mRNA-vaccins
van BioNTech/Pfizer en van Moderna goedgekeurd voor het gebruik als primaire
vaccinatie bij kinderen vanaf 6 maanden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) heeft de Gezondheidsraad gevraagd of er patiëntengroepen onder
kinderen van 6 maanden tot 6 jaar zijn die in aanmerking komen voor COVID-19-
vaccinatie met een mRNA-vaccin. De Subcommissie Vaccinatie COVID-19 heeft zich
gebogen over de adviesvraag. Daarbij heeft de commissie zich gebaseerd op de vaste
criteria die de Gezondheidsraad gebruikt bij de advisering over vaccinaties.

Advies
De commissie adviseert om COVID-19-vaccinatie alleen aan te bieden aan kinderen
van 6 maanden tot 6 jaar met een ernstige onderliggende medische aandoening. De
commissie spreekt op basis van de huidige gegevens geen voorkeur uit voor één van
beide mRNA-vaccins. In uitzonderlijke gevallen kan vaccinatie van een kind worden
overwogen om zo indirecte bescherming te bieden aan een kwetsbare huisgenoot die
zelf niet gevaccineerd kan worden. Dat kan indirect ook voordeel voor het kind zelf
opleveren, bijvoorbeeld omdat het zorgt voor minder stress en sociale beperkingen. De
commissie adviseert om vaccinatie ook in die gevallen beschikbaar te stellen.

Gezondheidswinst bij kinderen met verhoogd risico
De commissie is van oordeel dat vaccinatie bij kinderen van 6 maanden tot 6 jaar met
een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 directe gezondheidswinst
kan opleveren. De commissie verwacht dat het hen bescherming zal bieden tegen
ziekenhuisopname. Voor kinderen zonder verhoogd risico is het nut van vaccinatie
kleiner.

Lees het rapport: 20221115-advies-COVID-19-vaccinatie-van-kinderen-van-6-maanden-tot-6-jaar