Home > Nieuws > Nieuws vak > Aandacht voor ‘Beweegadvies 0 tot en met 4’

Bij de opstelling van de Beweegrichtlijnen 2017 constateerde de Gezondheidsraad dat er te weinig gegevens zijn om een gedegen wetenschappelijk onderbouwde beweegrichtlijn te maken voor jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Echter, professionals hebben wel behoefte aan houvast en aan een basis voor een consistent advies aan ouders. Daarom vraagt de minister voor Medische Zorg en Sport aan de Gezondheidsraad om, waar mogelijk, een advies op te stellen over de gewenste mate, intensiteit en soort van bewegen voor deze jonge doelgroep.

De Gezondheidsraad heeft donderdag 25 juni de commissie ‘Beweegadvies 0-4 jaren’ officieel geïnstalleerd.

Alle informatie.