Home > Nieuws > Nieuws AJN > Privacyverklaring AJN verschaft helderheid

De AJN heeft mei 2018 een privacyverklaring opgesteld. Het doel van deze privacyverklaring is om aan onze leden helderheid te verschaffen welke gegevens wij registreren en met welk doel. Alle bestaande leden hebben deze verklaring daarom ter informatie ontvangen per mail (24 mei 2018). Nieuwe leden zullen in de toekomst voor akkoord moeten tekenen.

Mijn AJN: besloten en beveiligd
De AJN maakt gebruik van een besloten en beveiligde omgeving waar alleen leden toegang toe hebben, dit is Mijn AJN. In
Mijn AJN kun je als lid zelf je gegevens, zoals bekend bij de AJN,  inzien en beheren. Deze gegevens kun je vinden en zonodig wijzigen onder Mijn gegevens & Mijn groepen. Ook kan je in Mijn AJN aangeven of en welke gegevens van jou zichtbaar zijn voor andere AJN-leden. Deze gegevens kun je vinden onder Leden info. Hier kun je ook aangeven of je helemaal niet zichtbaar wilt zijn voor andere leden.

Mailings en meer wel/niet ontvangen
De AJN verstuurt naar haar leden mailings, nieuwsbrieven, ledenmagazine de JA! en uitnodigingen voor nascholingen en bijeenkomsten. Ook krijgen we soms verzoeken om scholingen of nascholingen onder de aandacht van leden te brengen. Met dit doel delen we soms gegevens, enkel voor dit doel en eenmalig gebruik. Dit wensen wij zo te houden om een lid zo goed mogelijk te informeren. Mocht je als lid een van deze onderdelen: de nieuwsbrief, JA! en/of het beschikbaar stellen van jouw gegevens aan derden voor scholingen niet willen, dan kun je deze opties ook uitzetten in Mijn AJN onder Mijn groepen bij: overige gegevens.

Verder maakt de AJN ook gebruik van een aantal andere communicatiemiddelen zoals Facebook, Dropbox en Google Drive. Echter, deze vallen niet onder de AVG van de AJN. Immers wij als AJN verwerken hier geen persoonsgegevens. Als individu teken je met deze partijen wel een privacyverklaring.

Bij vragen
Mocht je nog vragen hebben of problemen ondervinden met de toegang tot Mijn AJN mail dan met
leden@ajnjeugdartsen.nl.