Home > Nieuws > Nieuws AJN > AJN en NVK verzenden brandbrief over situatie kind in Griekse vluchtelingenkampen

De AJN heeft samen met de NVK 24 april een brandbrief verzonden naar minister De Jonge.

De beroepsverenigingen stuurden met spoed deze brandbrief, om inzichten te delen over de langdurige gevolgen van de schending van de rechten van het kind in de Griekse vluchtelingenkampen. De veiligheid en de gezondheid van de kinderen in de kampen moet worden verbeterd.

Kinder- en jeugdartsen stellen dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) niet wordt nageleefd in de Egeïsche vluchtelingenkampen. Ondanks de jarenlange noodkreten van lokale hulpverleners wordt de veiligheid van kinderen in deze vluchtelingenkampen onvoldoende gewaarborgd. Nu de coronapandemie ook in Griekenland is uitgebroken, wordt de situatie nog nijpender. Met name de geschonden rechten op het gebied van gezondheid, een niet-toereikende levensstandaard en het ontbreken van bescherming tegen geweld, hebben dramatische en blijvende gevolgen voor deze kinderen.

Minimale voorwaarden
Als medische hulpverleners en inwoners van een EU-lidstaat voelen kinder- en jeugdartsen zich medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid in Griekenland. Ze roepen minister Hugo de Jonge daarom op om in te grijpen en de kinderen zo snel mogelijk in een situatie te brengen waar minimaal kan worden voldaan aan:

  • Een toereikende levensstandaard: voor mentale en fysieke gezondheid, sufficiënt onderdak en geschikte kleding in alle weersomstandigheden, voldoende adequate voeding, adequate hygiënemaatregelen inclusief passende maatregelen tegen verspreiding van de coronapandemie, schoon drinkwater, toegang tot onderwijs en speelmogelijkheden.
  • Te allen tijde toegang tot gezondheidszorg: benodigde basiszorg voor kinderen en passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor hun moeders. Hieronder vallen somatische zorg, psychiatrische zorg en ook preventieve gezondheidszorg.
  • Begeleiding van minderjarige kinderen: ter voorkoming van blootstelling aan alle vormen van lichamelijk en geestelijk geweld of verwaarlozing.

Lees hier de brandbrief van 24 april 2020.

Zie ook dit artikel in Trouw, ervaringen van kinderarts in opleiding Hanaâ Benjeddi.