Home > Nieuws > Nieuws vak

Platform Multiproblematiek

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut en Movisie bundelden hun krachten en stellen beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen nu op één website beschikbaar.