Home > Nieuws > Nieuws vak

Ontwikkelingsvoorsprong

Bij het werk als jeugdarts komen we regelmatig kinderen tegen waarbij de vraag is of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Op de website van de Expertgroep ontwikkelingsvoorsprong staat veel nuttig informatie over dit onderwerp.