Home > Nieuws > Nieuws AJN

Jaarverslag 2022

Naast Covid-19, nieuwkomers en vluchtelingen, vragen thema’s als Rijksvaccinatieprogramma, Kansrijke Start, prenataal huisbezoek JGZ, preventie en aanpak van ziekteverzuim en thuiszitters, mentale gezondheid van jongeren en de Hervormingsagenda Jeugd. onze aandacht.

Sectorplan-Covid-19 Jeugdgezondheid

Vanwege de oplopende Covid-19 infecties hadden Actiz, AJN, GGD/GHOR , NCJ en V&VN Jeugd een Sectorplan-covid-19 Jeugdgezondheid opgesteld. Hierin werden de verschillende fases van Covid infecties die zich mogelijk kunnen voordoen beschreven. Met daarbij het advies hoe te handelen...

Aandacht voor Duchenne!

Sinds 1 juni 2022 is SMA opgenomen in de hielprikscreening. Door SMA vroeg op te sporen, kan de behandeling binnen een paar weken na de geboorte starten. Dit voorkomt onherstelbare schade en ernstig leed. Voor andere NMA, zoals de...

‘Kansrijk AZC’ en infosheet

Het afgelopen jaar heeft de AJN-werkgroep vluchtelingen samengewerkt in een tweetal projecten met studenten geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen die stage liepen bij GGD Groningen. Het zijn twee voorbeelden van hoe we onderwijs, onderzoek en beleid samen kunnen brengen....