Nieuwe tool Traumascreening voor professionals

AJN Jeugdartsen

Binnen het programma Geweld Hoort Nergens Thuis heeft het deelproject trauma-aanpak de nieuwe tool “Traumascreening door professionals” gemaakt. De bevat informatie voor professionals die in hun werk trauma tegenkomen en hierop alert willen zijn.

Traumascreening

In deze tool vindt u het overzicht van traumascreening dat gebruikt kan worden door meerdere professionals. Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling komt u namelijk overal tegen en heeft veel impact op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen. De rol bij het signaleren en aanpakken van trauma verschilt per beroepsgroep. Er is een driedeling gemaakt. Op de eerste 2 pagina’s kunt u zien wat past bij uw eigen werk en hoe dit screeningsoverzicht u kan helpen bij het signaleren van trauma en traumasensitief werken. Daarna volgen afwegingen bij screening (bent u wel of niet aan zet?), wat u precies kunt screenen en wat een trauma-aanpak inhoudt.

Bron: VNG