Nieuwe beslisboom NL/EN: nieuw uitgangspunt + nieuwe quarantaineregels 0 t/m groep 8

AJN Jeugdartsen

Versie 18 oktober 2021

Er is een nieuwe versie van de beslisboom. BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 – thuisblijven of niet?

We merkten dat een kind met of zonder klachten het uitgangspunt is voor veel ouders en professionals. De beslisboom hebben we daarop aangepast.

Je begint met het bepalen of een kind klachten heeft die passen bij corona (zie het grijze blok). Daarna volg je de route die voor het betreffende kind van toepassing is.

Een andere aanpassing in de beslisboom is de wijziging van de quarantaine-regels voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Verder lezen.

DIRECT NAAR DE NIEUWE BESLISBOOM

Engelstalige Beslisboom

Het eerste wat opvalt aan de nieuwe versie is de nieuwe lay out: een liggend formaat. Door de beslisboom zo in te delen is de informatie beter over de pagina verdeeld.

Verder is aangepast: 

  • Het tekstblok ‘Bedenk vóór je begint’ heeft meer nadruk gekregen omdat het informatie bevat die je móet weten voordat je de beslisboom gaat gebruiken.
  • De startvraag is vervangen door het uitgangspunt “kind MET of kind ZONDER klachten” (grijze blokken).
  • De nieuwe quarantaineregel voor 0 t/m 3 jarigen is verwerkt. Vanaf 15 oktober hoeven kinderen van 0 t/m 3 jaar niet meer in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Dit geldt voor contacten zowel binnen als buiten de kinderopvang. Wel krijgen zij het advies om bij het ontstaan van klachten thuis te blijven en te testen. Zie de handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) van het RIVM. 
  • De toelichting bij de *, ** en *** zijn gebundeld in één kader zodat de informatie makkelijker vindbaar is.
  • Bij de toelichting op categorie 2 contacten stond: “Groep- en klasgenoten van een enkel besmet kind hoeven niet in quarantaine.” In deze zin is ‘kind’ vervangen door ‘persoon’, want het geldt ook als de medewerker/leerkracht besmet is. Dat is ook verwerkt in het blauwe blokje in de boom.
  • Bij de ‘gebruikelijke klachten’ is ‘chronische luchtwegklachten’ toegevoegd.
  • Het tekstblok met informatie over testen is verwijderd. Die informatie diende niet het primaire doel van de beslisboom, namelijk bepalen of een kind thuis moeten blijven of niet. Nu is er meer ruimte voor relevantere informatie en oogt de boom overzichtelijker. In het kader ‘Wanneer mag een kind weer naar de opvang/school?’ is nu wel een verwijzing opgenomen naar de website van de Rijksoverheid, waar de informatie over het testen van kinderen staat.

Aan de Engelstalige versie van de beslisboom wordt nog gewerkt. Die komt zo spoedig mogelijk beschikbaar.