Vernieuwd platform voor waarde-gedreven geboortezorg

AJN Jeugdartsen

Zeven verloskundige samenwerkingsverbanden delen op het vernieuwde platform www.waardegedrevengeboortezorg.nl hun ervaringen, resultaten, tips en praktische hulpmiddelen. Bedoeld voor professionals en beleidsmakers in de geboortezorg.

Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte

Met het in gebruik nemen van de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte introduceren de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) een nieuwe werkwijze in de geboortezorg: de cliënt vult op belangrijke momenten een vragenlijst in, zowel tijdens haar zwangerschap als zelfs nog een half jaar na de bevalling. Op basis van haar antwoorden bespreken zij en haar zorgverlener tijdens het consult hoe met haar gaat, zowel fysiek als mentaal. En dit gebeurt in de eerste en tweede lijn op dezelfde manier. Zo komen uitkomsten die er voor de cliënt toe doen binnen het gehele VSV centraal te staan. Met de bedoeling dat het gesprek tussen cliënt en zorgprofessional gelijkwaardiger wordt, en meer gericht op ‘samen beslissen’. Daarnaast kunnen de zogenoemde ‘patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen’ ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering en onderzoek, mits de cliënt daarvoor toestemming geeft.

➔ Ben je benieuwd naar de eerste praktijkervaringen van cliënten en zorgverleners?
➔ Wil je meer weten over de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte?
➔ Ben je geïnteresseerd in de vakliteratuur?
➔ Zoek je handige implementatietools voor jouw VSV?
➔ Wil je de e-learning Gezamenlijke besluitvorming en uitkomstgerichte zorg volgen?
➔ Wil je weten welke partijen betrokken zijn?

Ga naar www.waardegedrevengeboortezorg.nl