Mythes over meertaligheid

AJN Jeugdartsen

Tweetalig zijn opgevoed en nu bijvoorbeeld vloeiend Engels of Duits spreken naast het Nederlands: hoe ideaal klinkt dat? Maar wat als de twee talen Berber en Marokkaans-Arabisch zijn? Of Armeens plus Arabisch? Dan gaan vaak de wenkbrauwen omhoog. Dan zijn er opeens zorgen of meertaligheid niet nadelig is voor een kind, en moeten ze vooral maar snel Nederlands leren praten. Maar met die houding helpen we nieuwkomers niet. Juist als kinderen trots zijn op hun eigen taal en deze mogen gebruiken in de klas, dan leren ze ook sneller een nieuwe taal. Nieuwkomers nemen een koffer vol taalkennis mee. Die moeten we ten volle benutten, in plaats van onuitgepakt in de hoek zetten. De Universiteit Utrecht helpt kinderen, ouders en leraren die waardevolle bagage zo goed mogelijk te benutten.

In het artikel “een thuis vo; taal” op de website van de Universiteit Utrecht worden een aantal mythes over meertaligheid ontkracht:

  • Meertaligheid leidt tot taalachterstand
  • Meertaligheid is een probleem
  • Ook thuis moeten kinderen Nederlands spreken
  • In de klas moet alleen Nederlands worden gesproken
  • Elke ouder moet in één taal spreken met de kinderen

Lees hier het artikel of luister naar de audioversie.