MeldcodeQuiz

AJN Jeugdartsen

In juni 2021 heeft de LVAK (vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling) de MeldcodeQuiz gelanceerd. Iedereen die met de meldcode moet werken kan zich inschrijven voor deze online (gratis) quiz. Je krijgt dan elke woensdag via e-mail een meerkeuzevraag toegestuurd. Na het beantwoorden zie je of je de juiste keuze gemaakt hebt, met ook een korte toelichting over het onderwerp.

Speciaal tijdens de week tegen kindermishandeling (14 t/m 20 november 2022)zullen deelnemers van de MeldcodeQuiz dagelijks een vraag ontvangen. Na de week tegen kindermishandeling kun je uiteraard blijven deelnemen aan de wekelijkse quizvragen. Uitschrijven of de MeldcodeQuiz pauzeren is op elk moment mogelijk.

Zowel aandachtsfunctionarissen als beroepskrachten kunnen meedoen met de MeldcodeQuiz. Inschrijven is zo gedaan op meldcodequiz.nl.

Door de vragen en antwoorden uit de quiz binnen je organisatie te bespreken vergroot je je eigen kennis en die van je collega’s, en er blijft aandacht voor de meldcode.

Bron: LVAK