Meer overdosering door jongeren

AJN Jeugdartsen

Het aantal doelbewuste overdoseringen door jongeren van 13 tot en met 17 jaar is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2022 van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht. Het vaakst werd paracetamol of ibuprofen ingenomen, wat net als bij alle andere geneesmiddelen in overdosis tot gezondheidsschade kan leiden. Samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht  start een onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren.

Verontrustend

In 2022 waren 37 procent meer meldingen dan in 2020, over jongeren die doelbewust een overdosis medicijnen innamen. In totaal ging het om 1439 meldingen. Ook in 2021 was al een grote toename zichtbaar van 45 procent. Professor Dylan de Lange, intensivist-toxicoloog en hoofd van het NVIC noemt de stijging verontrustend. “Dit vraagt om aandacht. We moeten nader onderzoeken wat deze trend betekent. Paracetamol en ibuprofen zijn geen risicoloze geneesmiddelen. Een overdosis kan leiden tot lever- en nierschade en in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn.”

Meisjes

Het NVIC heeft de meldingen over adolescenten nader onderzocht, waarover is gepubliceerd in  het Journal of Adolescent Health. De stijging zette in vanaf juli 2020, en is het sterkst onder meisjes van 13 tot en met 15 jaar. “Zo’n doelbewuste overdosering wil niet zeggen dat iemand echt dood wil”, zegt kinder- en jeugdpsychiater van het UMC Utrecht Bas Oude Ophuis. “Maar het geeft wel aan dat het niet goed gaat met het kind.”

Het NVIC ziet nog twee opvallende trends in het jaaroverzicht. Er is een toename in het aantal vergiftigingen met designer- en niet-geregistreerde benzodiazepinen. Ook het aantal arbeidsintoxicaties is in 2022 weer toegenomen. Hierbij kwam vaak een chemische stof in het oog terecht.

In 2022 ontving het NVIC 45.185 telefonische informatieverzoeken over vergiftigingen bij 32.415 mensen en 9244 dieren. Ook is 166.708 keer gebruik gemaakt van de website www.vergiftigingen.info, waar hulpverleners zelf de toxicologische informatie van het NVIC kunnen raadplegen. Het volledige jaaroverzicht 2022 is te vinden via www.nvic.umcutrecht.nl.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Bron: UMC Utrecht