Levensbeëindiging onder 12 jaar later dit jaar mogelijk

AJN Jeugdartsen

De huidige Regeling Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging Pasgeborenen (LZA/LP) wordt gewijzigd en uitgebreid met levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar. Het gaat hierbij om een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, bij wie de mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om het lijden te verlichten en waarvan verwacht wordt dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden. Levensbeëindiging is voor die groep het enige redelijke alternatief om het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van het kind te beëindigen. Jaarlijks gaat het om zo’n 5 tot 10 kinderen.

Dat schrijft minister Kuipers voor VWs in de kabinetsreactie op de evaluatie van de Regeling LZA/LP uit maart 2022 die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Minister Kuipers: “Dit is een bijzonder complex onderwerp dat gaat over heel schrijnende situaties. Situaties die je niemand toewenst. Ik ben blij dat we, na intensief overleg met alle betrokken partijen, tot een oplossing zijn gekomen waarmee we deze ongeneeslijk zieke kinderen, hun ouders en ook hun behandelaars kunnen helpen.”

Het kabinet verwacht dat door alle wijzigingen en aanscherpingen de regeling in de praktijk beter gaat functioneren. De herziening van de regeling wordt nu verder uitgewerkt. De verwachting is dat de regeling nog dit jaar kan worden gepubliceerd. Binnen een aantal jaar na de inwerkingtreding vindt er een evaluatie plaats van de vernieuwde regeling. Bron: VWS