LECK minicollege: Het waarom van kindermishandeling

AJN Jeugdartsen

Hoe verklaar je waarom sommige ouders hun kinderen mishandelen? Op die vraag zoekt hoogleraar Lenneke Alink, samen met haar onderzoeksteam, een antwoord. En dát antwoord moet vervolgens bijdragen aan betere hulp voor ouders en hun kinderen, waardoor we kindermishandeling kunnen stoppen en voorkomen.

Eerst even over dat woord: kindermishandeling. Niet erg gelukkig gekozen, vindt Alink. ‘Het geeft bij sommigen de connotatie dat ouders hun kind moedwillig iets aandoen’, zegt ze, ‘terwijl dat in heel veel gevallen niet zo is. Ouders die hun kind schade toebrengen, kampen vaak zelf met moeilijkheden waardoor de opvoeding niet lukt. Als maatschappij zijn we verplicht om deze ouders én hun kinderen te helpen.’

Lees het hele artikel